Persondatapolitik

Behandling og beskyttelse af personoplysninger

Kundeinformation

Som led i indgåelse af en aftale/kontrakt omkring udførelsen af et arbejde, behandler Murerfirma.dk en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, tlf. m.m.) og vi skal derfor i henhold til Databeskyttelsesforordningen give en række oplysninger.

Dataansvarlig:

Murerfirma.dk

Kontaktoplysninger:

Murerfirma.dk v/ Svend Damgaard Olesen

Willy Brandts Vej 11. 6. mf.

2450 København SV

Mail: mail@sdo.dk

Tlf. 20 46 06 60

CVR: 17877135

​Vi behandler og indsamler personoplysninger med det formål at kunne gennemføre kommunikation, beregne/udarbejde tilbud samt indgå aftaler og entreprisekontrakter og overholde relevant lovgivning.

Vi behandler kun ”almindelige” personoplysninger hos Murerfirma.dk v/ Svend Damgaard Olesen.

Ved almindelige oplysninger forstås bl.a. navn, adresse, stillingsbetegnelse, køn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, mailkorrespondance, virksomhedsnavn og CVR-nr.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kommunikation, aftale/kontrakt og lovgivning.

Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af entrepriseopgaven eller anden aftale.

Personoplysninger vil kunne blive videregivet til f.eks. underleverandører, offentlige myndigheder, rådgivere, advokater m.fl.

Al videregivelse er med henblik på, at arbejdet/aftalen kan udføres.​

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Murerfirma.dk almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder, hvis dette er påkrævet.

Murerfirma.dk videregiver oplysninger til databehandlere og andre samarbejdspartnere i det omfang det er relevant – bl.a. EG og Bluegarden.

Murerfirma.dk videregiver ligeledes oplysninger vedr. ansættelse til Bluegarden, Pension Danmark, EG og Topdanmark – med henblik på lønudbetaling, pension og forsikring.

Murerfirma.dk overfører ikke dine oplysninger til tredjelande.

Fotos af dit byggeprojekt kan forekomme på vores hjemmeside.

Endvidere har vi adgang til hjemmesidens besøgendes brug af hjemmesiden – bl.a. hvilke sider der er besøgt, hvor længde den besøgende har været på sitet m.m. Dette udelukkende for at forbedre hjemmesiden

Ved enhver accept om udførsel af kontrakt/aftale eller lignende, gives der SAMTYKKE til, at Murerfirma.dk behandler og opbevarer disse personlige oplysninger.

Oplysninger /dokumenter der har relation til entreprisen vil blive gemt i op til 10 år i.h.t. forældelsesloven for private bygherrer samt jfr. AB92/AB18.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger Murerfirma.dk behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om kundeforholdet)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse)
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og ret til at gøre indsigelse mod denne
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger)

I forbindelse med regnskabsmæssig lovgivning, kan der dog ikke slettes personlige oplysninger, så snart der er faktureret jfr. forældelsesloven/bogføringsloven 5 år.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, hvis du mener, at Murerfirma.dk ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.​

Få professionel byggerådgivning

Kvalitet er nøgleordet. Uanset om det er en mindre opgave eller et større byggeprojekt,
​sørger vi for kvalitet ned i den mindste detalje.

Firmaoplysninger

Murerfirma.dk

Murer- og aut. kloakmester-firma siden 1986.

CVR: 17877135

Kontakt os

Tlf. ​20 46 06 60

​E-mail: mail@sdo.dk